top of page

Wilde Ganzen Coronafonds en MMF helpen BEdS

Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn in acute problemen gekomen doordat ze hun baan verloren hebben, geen voedsel meer kunnen betalen of omdat iemand in hun gezin ziek is geworden. Om mensen die door de crisis het zwaarst getroffen worden te helpen, is het Wilde Ganzen Coronafonds opgericht.

Vorige week tekenden Wilde Ganzen en MM Foundation een samenwerkingsovereenkomst.

Het idee is als volgt: Wilde Ganzen ondersteunt een project dat de Nederlandse stichting (MMF) samen met de lokale partner, in het geval van MMF is dat BEdS, optuigt. Het project moet direct bijdragen aan het verzachten van de Corona-effecten in de regio. Wilde Ganzen zet een premie van 100% op het bedrag dat de Nederlandse stichting ter beschikking stelt voor het betreffende project.

Speerpunt van MM Foundation is onderwijs, dus hier ligt ook het accent in het project; scholen moeten online verder kunnen. Tegelijkertijd worden er ook was- en hygiëne-maatregelen meegenomen in het project. Het project ondersteunt scholen en gezinnen in de regio Batticaloa in Sri Lanka en raakt zo’n 8.000 mensen.

Concreet betekent dit dat MM Foundation € 5.445 bijdraagt aan het project. Wilde Ganzen verdubbelt dit bedrag en het totaalbedrag bedrag is inmiddels overgemaakt aan BEdS in Sri Lanka. BEdS kan hiermee onmiddellijk aan de slag, want inmiddels zijn de scholen in Sri Lanka gefaseerd open gegaan. BEdS kan mede dankzij dit project ervoor zorgen dat dit veilig en hygiënisch gebeurt.

Wilde Ganzen is heel alert geweest in de besluitvorming en tijdens het applicatie-proces stelden zij de kritische vragen aan lokale partner BEdS waar ik als leek niet zo snel op zou komen. Het feit dat Wilde Ganzen dan akkoord gaat met het project en daarin investeert geeft mij extra vertrouwen dat het goed terechtkomt.

bottom of page