top of page

Bike- initiatief in Baticaloa

2023 zijn we daarom goed gestart!

Met een aantal Fitte Feedbackers https://www.feedbackconsulting.nl/nl/ fietsen we op 21 mei 2023 een aantal fietsen bij elkaar voor de kids van MM Foundation. Het doel is 10 fietsen voor 10 families die hierdoor over vervoer blijven beschikken van en naar school.

Wil je meedoen met onze B4B, of wil je sponsoren? Graag!

The year 2022 was a tough year for whole of Sri Lanka.

Our local partner, OPEnE, managed to outreach for the best possible results for the kids & families, when it comes to education.

Please view their report on 2022 and the outlook for 2023.

On behalf of OPEnE and MM Foundation: a very special thanks to our sponsors and a happy New Year 2023!    

In veel landen is dit een (inter)nationale feestdag. Een kind heeft recht op bescherming, veiligheid en verzorgen. Een kind heeft ook recht op onderwijs. Middels goed onderwijs is een kind in staat om een bijdrage te leveren aan de community waarin hij of zij is geboren, en soms ook ver daarbuiten.

MM Foundation zet zich in voor onderwijs initiatieven in landen waar onderwijs niet zo vanzelfsprekend is als in Nederlands. Sri Lanka is om dit moment het focusgebied.

November 2020: Nationale dag van het kind

September 2020: USB project samen met Wilde Ganzen

Nieuws.jpg

Vanwege het Coronavirus is ook MM Pre-school geforceerd haar deuren te sluiten. Hopelijk zullen de maatregelen ervoor zorgen dat de kinderen en hun ouders gezond blijven.

Maart 2020: Gesloten wegens Corona

December 2019: Speelhuis voor Pre-school 2

Zo tof dat ook dit jaar mijn collega's weer hun 'kerstpakket' wilden afstaan aan de kids van MM Pre-school 2.

Er gaat een mooi speelhuis van komen op het nieuwe terrein!

Goede vriendin/zakenrelatie bezoekt beide scholen in voorjaar 2018

Goede vriendin Marjolein maakt in het het voorjaar van 2018, samen met haar partner, een rondreis door Sri Lanka en bezoekt beide MM Pre-schools in Batticaloa.

Dank local crew voor het hartelijk ontvangst en dank Marjolein voor de sprekende foto’s!

Zomer 2016: Op MM Pre- school en workshop voor de juffen

Het was een gedenkwaardige reis naar Zuid Oost Azië met het gezin. Een regio waar ons hart ligt, ook omdat we in Singapore een aantal mooie jaren hebben gewoond en gewerkt. Fijn om terug te zijn. De geuren waren meteen herkenbaar (lees ook onder 'blog' op deze site).

Het was bijzonder om bij MM Pre-school aan te komen, de kinderen en ouders wachtten ons op met cadeaus en liedjes. Tof om te zien hoe toegewijd Miss Mary 'haar' kinderen les geeft en geweldig om de school te betreden. Op de tweede dag van ons bezoek verzorgde ik een workshop over thematisch onderwijs en samenwerken voor de leerkrachten van MM Pre- school, en de scholen in de regio. In totaal 25, louter juffen, die met hart en ziel de kinderen taal, rekenen, Engels en sociale vaardigheden bijbrengen.

September 2017: MM Pre-school 2 is een feit!

In september 2017 zijn we een tweede school gestart 😊.

De financiële steun voor de eerste school hebben we kunnen afbouwen omdat de school is opgenomen door de lokale gemeenschap. Dit is altijd de bedoeling geweest. 

MM Pre- school 2  is weer een kleinschalig project in Batticaloa en sluit aan op bestaand vervolgonderwijs in de regio. Op deze school staat het Montessori- concept centraal.

 We starten klein (10 kids) en de verwachting is te groeien naar ongeveer 25 kids (een klasje). De indruk dat de kinderen in korte tijd al vorderingen hebben gemaakt draagt daaraan bij.

 Met MM Foundation ondersteunen we dit MM2 initiatief financieel met ongeveer 8.000 euro per jaar.

 MM Pre- school 1, ook in Batticaloa maar meer remote, is inmiddels geïntegreerd in de lokale gemeenschap en de financiële ondersteuning door MM Foundation is daar vrijwel geheel afgebouwd.

Dit is in lijn met de visie van MMF om lokale initiatieven op te starten, deze gedragen te laten zijn door de lokale gemeenschap, zodat het geleidelijk kan overvloeien naar deze lokale gemeenschap (de Community- gedachte).

 Nu schouders eronder voor MM Pre- school 2! 

U kunt hier de PDF bekijken van de opstart van MM pre- school.

Zomer 2017: Waterproject en MMF voortgangsrapport 

Constructie van een waterput bij de MM Pre-school:

Dit project is deze zomer gerealiseerd. Sinds oktober hebben de kinderen van de MM Pre-school schoon en constant drinkwater door een nieuw aangelegd waterputsysteem. Dit is mogelijk gemaakt door gulle giften van sponsoren van MM Foundation.

Voortgangsrapportage:

Mooi om te zien hoe het onderwijs in het oosten van Sri Lanka bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Super dat MM Foundation hierin haar bijdrage kan hebben.

U kunt hier pdf's bekijken van het waterproject en van de voortgangsrapportage januari - juni 2017.

Januari 2017: Soroptimisten steunen MM Foundation

Soroptimisten B.o.Z. e.o. organiseren Filmavond ten bate van MM Foundation

Inzet was de winnaar van 7 golden globes musicalfilm La La Land. Ontzettend blij was ik met het initiatief van Soroptimisten die de opbrengst van hun jaarlijkse filmavond gunden aan MM Foundation en specifiek aan MM Pre- school. Dit kleinschalig onderwijs initiatief is onderdeel van de community gedachte en past goed binnen het gedachtegoed 'Moeder & Kind'.

MM Foundation heeft als speerpunt onderwijs, in de gedachte dat onderwijs de basis is van een betere maatschappij. Ook in dat opzicht past het Soroptimisten thema educate to lead naadloos aan bij de missie van MMF. Dank Sorptimisten Beregen op Zoom e.o voor jullie support! http://www.soroptimist.nl/onze-clubs/zuid-west-nederland/bergen-op-zoom-e-o

De opbrengst van de avond wordt besteed aan de aanschaf van twee computers zodat de kids van MM Pre- school ook online toegang krijgen tot goede lesmaterialen en onderwijsmethoden.

April 2017: Feedback runs for Rajapuram!

De Marathon van Rotterdam was weer groots dit jaar. Samen met een aantal Feedback/Foresight collega's liepen we in diverse afstanden mee en haalden we het sponsorbedrag op van 800 euro op voor de kids van MM Pre- school. Een extra duwtje in de rug tijdens een warme dag, in alle opzichten. Bedankt Toppers! 

Zomer 2016 Italiaans Straatfeest en Sponsorloop

Deze zomer is er weer een aantal acties georganiseerd ter ondersteuning van de fondsenwerving voor MM Foundation 

Zo organiseerde MM Foundation in samenwerking met Modezaak Peoples op 10 september een groot Italiaans Straatfeest in de Kortemeestraat. Hiermee werd een boost gegeven aan de bedrijvigheid in de binnenstad en de opbrengst van het feest en de veiling ging naar MM Foundation. De kaartverkoop en de veiling, onder leiding van veilingmeester Jac van den Elshout van Jac Danst! brachten tezamen 1.400 euro op. Voor dit bedrag gaan in Sri Lanka 8 kinderen een jaar lang naar school. Een mooi resultaat.

Na dit straatfeest gingen we in training voor de Singelloop van Breda. 9 Sportieve collega's van Feedback Training & Consulting werkten zich in het zweet op de 5 of 10 km of op de halve marathon. Resultaat: 1.200 euro aan sponsorgeld!

Oktober 2015: Childrens day

Ter gelegenheid van International Childrens Day waren er allerlei activiteiten voor de kinderen op de MM Pre-school.

bottom of page