top of page

HELP MEE!

MM Foundation en U!

Hoe kunt u meehelpen?

Als u geraakt wordt door de doelstelling van MM Foundation, kunt u uw gift storten op het rekeningnummer van MM Foundation:

Rabobank 183615948, t.n.v. MM Foundation, Bergen op Zoom.

Vanzelfsprekend is uw gift meer dan welkom. 

Al uw giften gaan voor 100% naar de lokale projecten.

Overheadkosten (reizen, administratieve kosten) worden door de vrijwilligers van MM Foundation zelf gedragen.

Bovendien is het doen van giften belastingtechnisch aantrekkelijk. De overheid stimuleert namelijk het geven aan goede doelen op verschillende manieren. Zo kunt u gewone giften aftrekken boven de 1% van uw fiscale drempelinkomen (mits dit tenminste 60 € is) tot ten hoogste 10% van dat inkomen.

De enige voorwaarde is dat de instelling aan wie u doneert de ANBI status heeft.

MM Foundation heeft deze ANBI status.

Het RSIN/fiscaal nummer is: 851330460.

WE ZIJN DANKBAAR VOOR UW DONATIE!

bottom of page