top of page

Wanneer is het af?

Nooit denk ik. Het kan altijd beter.

Dat maakt het ook mooi en irritant tegelijk, zeker als je niet van de open eindjes bent, als je aan zaken graag een kop en een staart ziet

 

En toch is het mijn dagelijkse way of living; een leven lang leren, dat doorleef ik en dat draag ik uit in mijn dagelijks werk met volwassen professionals. Mooie ontwikkeltrajecten met individuen en teams waarin ieder zijn of haar eigen proces mag doorlopen, op weg naar een vooraf besproken resultaat.

 En daar ga je; dan heb je het resultaat behaald, en dan moet het nog beter. Wanneer is het ooit af? denk je. Nooit dus. Dus maak je borst maar nat. Als je er eenmaal aan begint, aan dat leren; er komt geen eind aan.

De weg is ooit ergens gestart

De kunst is om de weg als waardevol te beschouwen, inclusief alle zijwegen. Alleen dan accepteren we steeds weer een nieuw doel denk ik. Ooit is die weg ergens gestart; een leven lang leren start bij een kind. Een kind dat onderwijs krijgt, bouwt aan zijn eigen weg en aan de gemeenschap om zich heen. In sommige landen is dat niet zo vanzelfsprekend als in Nederland.

Goed ingebed

Tijdens de oprichting van MM Foundation een aantal jaren geleden en de twee schooltjes die we sindsdien zijn gestart heb ik veel geleerd van deze ‘community – gedachte’. Het heeft geen zin om in de middle of nowhere een schooltje op te zetten als er geen waterleiding is. Dan sturen ouders hun kind naar een volgend dorp om water te halen; dag basis- onderwijs. De community- gedachte gaat ervan uit dat een school goed ingebed moet zijn in een samenleving, in ons geval in een dorp in het Oosten van Sri Lanka.

En ook daar is het nooit af en stellen we onszelf steeds een nieuw doel. Een haalbaar doel vooral ook. Zo is MM Foundation is samenwerking met Wilde Ganzen een waterproject gestart rondom MM Pre-school 2. Schoon en veilig water als drinkvoorziening en als basis voor een educatieve moestuin. ‘Landscaping’ waardoor overstromingen geen grip krijgen op het terrein van de school. Juist om de kids een goede basis te geven vanwaaruit ze hun lokale samenleving verder kunnen helpen ontwikkelen. En die ontwikkeling stopt nooit.

Zoals ik las op een LinkedIn profiel van een collega onder ‘opleiding’ Academie van het leven, 1956 2020. Studie nog niet afgerond.

Geniaal en gelukkig zo waar.

bottom of page