top of page

Hoe pakken we het aan?

We hebben contact gezocht met een Nederlandse organisatie die lokaal in Sri Lanka aanwezig is en structureel hulp biedt.  Ik kwam in contact met ZOA via een van mijn opdrachtgevers Agrifirm. Agrifirm draagt bij aan projecten in de vorm van agrarische kennisoverdracht. Resultaat is dat in gebieden waar dat nodig is door de inzet van andere verbouwingsmethodes de opbrengst per hectare soms vervijfvoudigd kan worden.

Van ZOA hebben we geleerd: het heeft geen zin een school op te richten als er geen schoondrinkwater voorzieningen in het dorp zijn. Ouders sturen hun kinderen dan om drinkwater elders in het gebied, in plaats van dat ze naar school gestuurd worden. En neem ze dat maar eens kwalijk.

Kortom de lokale aanwezigheid van ZOA in Sri Lanka, de structurele praktische hulp die ze bieden, de afwezigheid van de zgn. strijkstok, heeft ertoe geleid dat we voor dit project van MM Foundation samenwerken met ZOA Sri Lanka.

bottom of page